Startdata

Najaar

Module 1: 11 en 12 april 2022
Module 2: 1 en 2 juni 2022
Module 3: 28 en 29 juni 2022

Communicatie en participatie in een complexe omgeving (SOM-COM)

Wil jij een stevige rol kunnen spelen in opgaven waarin verschillende belangen met elkaar botsen, of waar je op weerstand stuit? Heb je behoefte aan meer vakinhoudelijke verdieping en praktische handvatten voor het werken in omgevingsprocessen, participatietrajecten en stakeholderdialogen? Dan biedt deze leergang jou belangrijke kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

In deze leergang leer je de basisprincipes van strategisch omgevingsmanagement kennen en ervaar je op welke momenten communicatie daarbij toegevoegde waarde heeft. Kennis uit de psychologie van communicatie helpt je vanuit meerdere perspectieven te kijken naar issues, stakeholders, belangen, de opbouw van relaties en de invloed van (sociale) media.

Je leert een omgevingsanalyse maken en die te vertalen naar een effectieve stakeholderstrategie. Daarbij adviseer je over o.a. beeldvorming, participatie en de psychologische aspecten in gesprekken en onderhandelingen. Op die manier ben je een waardevolle gesprekspartner voor de opdrachtgever en de project- of omgevingsmanager.

Prijs:

De leergang bestaat uit 3 maal 2 dagen (exclusief overnachting).

De kosten bedragen € 4.375,- exclusief 21% btw.

Startdata voorjaar

Module 1: 11 en 12 april 2022
Module 2: 1 en 2 juni 2022
Module 3: 28 en 29 juni 2022

Locatie

Een inspirerende locatie in een bosrijke omgeving in het midden van het land. Gegevens volgen na inschrijving.

Na afloop van deze leergang

  • Weet je voldoende van strategisch omgevingsmanagement (SOM) om een volwaardige gesprekpartner te zijn in een omgevingsproces;
  • Weet je welke toegevoegde waarde de communicatie-expert toevoegt aan dit gedachtegoed;
  • Kun je een goed onderbouwde analyse maken van de leefwereld en de belangen van  stakeholders in relatie tot de opgave en de issues die daarin een rol spelen;
  • Ben je in staat om constructief en met lef te adviseren over mogelijke scenario’s en effectieve communicatiestrategieën;
  • Kun je adviseren over verschillende participatiemogelijkheden en stakeholderdialogen;
  • Heb je jouw repertoire aan kennis over het communicatievak, participatie- en omgevingsprocessen vergroot.

"Nuttige en interessante training als je in je werk bezig bent met omgevingsmanagement- en communicatie. Naast de SOM-methodiek die uitgaat van gezamenlijke belangen, krijg je waardevolle communicatiemethoden en -inzichten om effectief te communiceren met je stakeholders. Het geeft de verbinding die nodig is om je werk goed te kunnen doen. Ik heb er veel aan gehad!"

Cindy van Kranenburg / Evides Waterbedrijf

"SOMCOM was voor mij heel waardevol. Het leerde me anders te kijken naar stakeholders en hun omgeving: naar hun belangen in plaats van standpunten. Ook heb ik nog dagelijks profijt én plezier van de opgedane kennis over de psychologie van communicatie. Het maakt mij al met al een betere communicatieadviseur."

Jolijn Goertz / Communicatieadviseur a.i.

Heb je een vraag of wil je meer informatie?

contact