De kracht van timing in je adviesgesprek

Het is verleidelijk om snel naar de oplossing te gaan van een vraagstuk. Enthousiast zet je je plan uiteen. Geen instemmend geknik, maar fronsende wenkbrauwen. De eerste ‘ja maar’… Je legt het nog een keer uit en probeert de ander te overtuigen. Van jouw briljante advies lijkt niet veel meer over.

Een goede timing is van groot belang. Je geeft pas advies als de ander hier (in)direct om vraagt. Je moet eerst samen helder hebben voor welk probleem je een oplossing zoekt. Vaak gaat het hier al mis. We denken te weten waar het over gaat. Een risico, want als de aanname niet klopt, klopt ook het advies niet.

Voor ons een reden om technieken vanuit coaching door te ontwikkelen voor adviseren. Want in coaching leer je het vraagstuk haarscherp te krijgen. Je ontwikkelt een open  luistervermogen en ontdekt welke vragen de denkkracht van de ander aanboren. Je hoort en ziet wanneer je advies gewenst is.

Met coachend adviseren krijg je antwoorden als:
“Wat fijn om met elkaar scherp te krijgen waar het echt om gaat”
“Je biedt me perspectieven, waardoor ik kansen zie”