Gedrag is communicatie

Wij krijgen in onze opleidingen regelmatig dezelfde vraag: “Moet ik me als communicatieadviseur met gedragsverandering bezighouden”? Wij zeggen, vooral doen. Want ieder gedrag is communicatie. Jij bent niet verantwoordelijk voor het gedrag zelf. Maar je kunt wel een waardevolle bijdrage leveren aan de communicatieve ondersteuning.

Je vragen worden voor je opdrachtgever interessanter als ze verdiepen op het gedragsvraagstuk en niet alleen gaan over communicatie. Stel vragen als: Wat wil je dat de ontvanger van onze communicatie gaat doen? Hoe concreter, hoe beter. Want als je niet weet wat het uiteindelijke doel is, kun je weinig toevoegen. 

Een passende tone-of-voice is belangrijk. Hoe verhouden medewerkers zich tot de verandering? Waar krijgen ze energie van, waar zit hun weerstand? De gedragswetenschap onderscheidt de volgende trits. Reactance (je autonomie komt in gedrang), scepticisme (je zekerheden worden aangevallen) en inertia (je bent onvoldoende gemotiveerd of mist de urgentie). 

Stel vooral vragen over de zorg die voorkomt uit de verandering. Zoals: Wat verandert er aan de status van medewerkers (positie, mogelijkheden) na de verandering? Welke onzekerheden brengen de veranderingen met zich mee? Wat is wel bespreekbaar? Wat is niet bespreekbaar? Waarom is de verandering belangrijk? Wie gaan de lusten ervaren?  Wie de lasten?

Vragen die je opdrachtgever flink aan het denken zetten. Waardoor je ruimte krijgt om je te verdiepen op de emotionele laag. Deze kennis geeft je een beeld van wat de ontvangers nodig hebben om gedrag te overwegen op basis van jouw communicatie-interventie.