Zingeving bepaalt leidinggevende

De houding van onze leidinggevende bepaalt voor een belangrijk deel hoe zinvol we ons werk vinden. Dit blijkt uit een nieuw Brits onderzoek  Krijg je de mogelijkheid je eigen ideeën in je brengen? Krijg je voldoende feedback? Voel je je gerespecteerd en gezien door je leidinggevende? Allemaal zaken die bijdragen aan een gevoel van zingeving.(Bron: Alienation is not bullshit. Work, Employment and Society, juni 2021).

Lang niet alle leidinggevenden beschikken over de vaardigheden om de dialoog aan te gaan en ontwikkelgerichte feedback te geven. Gelukkig vallen deze vaardigheden te leren. Hier ligt een nieuwe rol voor de communicatieadviseur. Gonda Duivenvoorden en ik merken in de praktijk dat er een grote behoefte is aan interne communicatietrainers.

De adviseurs die deze interne trainersrol oppakken ervaren op hun beurt weer nieuwe zingeving in hun vak. Bovendien krijgen zij door het trainen zicht op vraagstukken die anders voor hen onzichtbaar waren gebleven. Een win-win-situatie die bijdraagt aan toegespitste en doorleefde interne communicatie.