Verschil in emoties tussen vrouwen en mannen

Het vrouwenbrein verwerkt emoties op een andere manier dan mannenhersenen. Wij merken dat ook tijdens onze trainingen. Vrouwen reageren emotioneler, mannen zijn direct klaar voor actie. Dat blijkt uit MRI-onderzoek. Bij mannen licht vooral het instinctieve breingebied op dat bij een negatieve gebeurtenis bepaalt of je gaat vechten of vluchten. Dat maakt mannen direct klaar voor actie. Bij vrouwen gaat er meer aandacht uit naar het gevoel dat de gebeurtenis oproept. Daardoor is hun angst, verdriet of woede sterker.

Het op een goede manier omgaan met je emoties is belangrijk voor een open en effectieve werkrelatie. Gelukkig is emotieregulatie goed ontwikkelbaar. Wij besteden er in onze trainingen dan ook altijd aandacht aan. Als het nodig is ook op individueel niveau. Want emotionele groei draagt bij aan een wijzer leven.